Brief History – Alapító okirat


L
étesítő okirat kelte: 2015.03.06

Bejegyzés dátuma: 2015.05.27

FOUNDING MEMORANDUM (EN) / ALAPÍTÓ OKIRAT (HU)

FOUNDERS’ DECREE (EN) / ALAPÍTÓ HATÁROZAT (HU)


Az alapítvány célja – összhangban az UIA, a Nemzetközi Építőművészek Szövetségének, a Visegrádi Csoport (Visegrad Fund), az Európai Unió Tanácsának és az Európai Építészek Tanácsának dekrétumaival és ajánlásaival –, hogy szorgalmazza a civil szakmai szervezetek és az épített környezetért tenni akaró szakemberek összefogását, javaslataival hozzájáruljon az együttműködő nemzetek építészetének minőségi alakításához, folyamatos formálásához és céljainak megvalósításához. Az alapítvány feladata az épített és természeti környezet minőségének javítása, az építészeti kultúrák egymás közti társadalmi elismertségének szélesítése, és a vizuális kultúra színvonalának emelése. E feladatköröket kiegészíti a környezettudatos gondolkodás kialakítása, valamint a tagországok Európai Uniós csatlakozása során megnőtt építési-beruházási feladatok magas színvonalú megvalósulásának elősegítése, különös tekintettel azok közös geopolitikai adottságaikra.

Translate »