Oznamenie o umrti prof. Stefana Slachtu

Vážení členovia prezídia,
s hlbokou ľútosťou oznamujeme, že 26. 5. 2016 po dlhej a ťažkej chorobe zomrel architekt prof. Štefan Šlachta.
Narodil sa 6. 12.1939 v Ružomberku. Po ukončení štúdia na FA SVŠT pôsobil ako asistent u prof. Karfíka. Neskôr v Dopravoprojekte, v Št. ústave pamiatkovej starostlivosti a od r. 1990 na VŠVU v Bratislave, kde bol prorektorom (1991-1993) a rektorom (1994-2000).
Š. Šlachta bol zakladajúcou osobnosťou Spolku architektov Slovenska a jeho prvým prezidentom (1990-1994). Prezidentom SAS bol aj v r. 2002-2008.
Prof. Šlachta bol autorom množstva odborných textov a publikácií najmä o architektúre 20. storočia a medzivojnovej moderny. V roku 2004 sa stal laureátom ceny Emila Belluša za celoživotné dielo v oblasti architektúry. Bol neúnavným iniciátorom a organizátorom odborných diskusií, konferencií, výstav, prednášok doma aj v zahraničí. Pôsobil aj ako hlavný architekt mesta Bratislava. Ako prvý sa pustil do veľkorysého výskumu diela architekta Ladislava Hudeca a ďalších architektov slovenského pôvodu, ktorí pôsobili v zahraničí. 2

Posledná rozlúčka s prof. Šlachtom sa uskutoční 2. júna o 11:45 v bratislavskom Krematóriu.
Translate »