KLEBELSBERG, A SPORTMINISZTER Sportkonferencia a Klebelsberg Emlékházban

2019. május 31-én Klebelsberg, a sportminiszter címmel konferencia zajlott a Klebelsberg- kastély
Emlékházban, Pesthidegkúton, a V4 Építészeti Alapítvány szervezésében és a VERITAS
Történetkutató Intézet támogatásával.

A konferencia fővédnöke és egyben egyik előadója Schmitt Pál volt, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, sportdiplomata és diplomata, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, közgazdász politikus és nem utolsó sorban Magyarország volt köztársasági elnöke. A további előadók között köszönthettük dr. Ujváry Gábor professzort, tanszékvezetőt, a VERITAS Történetkutató Intézet vezetőjét és egyben a Klebelsberg Emlékház szellemiségének kialakításában meghatározó szerepet játszó történészt, valamint dr. Szabó Lajos címzetes egyetemi docenst, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum igazgatóját.
A konferencia a két világháború közötti hazai sportéletre, az iskolai- és tömegsportra, továbbá a
versenysport területét érintő hatalmas változásokra és a nemzetközi sportéletben elért hazai sikerek hátterére kívánta felhívni a figyelmet. Azokra a napjaink sportéletét is megalapozó egy évtizedre, amelyet gróf Klebelsberg Kuno neve fémjelez, aki 1922-től 1931-ig irányította a sportot is felügyelő vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát.
A konferencia egyik nagy kérdése az volt, hogy ez a múlt vajon befolyásolja-e napjaink sportéletét, mutathat-e példát a 21. században, illetve vonható-e párhuzam a csaknem száz éve történtek és a jelen sporttal kapcsolatos eseményei között.

Schmitt Pál az előadását a sportnak egy spanyol definíciójával kezdte, nevezetesen hogy a sport arra szolgál, hogy felkészítse a testet a lélek virtusainak a megvalósítására. Majd összefoglalta az 1890-esas évektől a 2010-ig terjedő időszakot.
Kiemelte Klebelsberg sporttal kapcsolatos intézkedéseit, illetve párhuzamot vont a húszas évek
klebelsbergi sportpolitikája és a sportot 2010-ben kiemelt stratégiai ágazattá nyilvánító Orbán
kormány tevékenysége között. Az elhangzottakból egyértelműen kiderült, hogy napjaink sportélete, a sport kitüntetett szerepe, a sportolói sikerek, a hazánkba érkező nemzetközi sportrendezvények, vagy akár a tömegsport hallatlan népszerűsége okán a jelen a múlt méltó folytatásának tekinthető.
Dr. Ujváry Gábor mutatta be, hogy milyen volt az a a sportpolitika, amelyet Klebelsberg képviselt. A sport Klebelsberg kultúrpolitikai rendszerében nagyon fontos területet jelentett, a miniszter mindig hangoztatta a hosszú távú gondolkodás szükségességét: „A kultúrpolitika hosszú lejáratú váltó; lehet vétkezni pillanatnyilag, de ha vétkezünk, az 10- 15-20 év múlva érezteti a hatását, és itt kell éppen ezért nagyon vigyáznunk, hogy ma milyen intézkedéseket hozunk.”
Az előadó áttekintette az előzményeket, hogy mit örökölt Klebelsberg, majd az 1921-as évektől kezdve milyen lépésekben és mennyire szerteágazóan emelte be kultúrpolitikájába a sportot, illetve hogy milyen szilárd alapokat teremtett saját kora és a jövő nemzedékeinek a sportélete számára.
Dr. Szabó Lajos az előadása mellé egy kiállítást is hozott magával. A 12 tabló részletesen bemutatja  Klebelsberg munkásságát, és nem csak a sportot,hanem tevékenységének egyéb területeit is.

Az előadás a kor nemzetközi sporteseményeit és azokon a magyar sportolók szereplését tekintette át, kiemelve a háború okozta fájdalmakat, a háborúét, amely tönkretette a nemzeteket minden szempontból. Az előadás Klebelsbergnek erre a helyzetre adható válaszára hívta fel a figyelmet, vagyis hogy az elsők között és a kultúrfölény politikája részeként emelte be a kultúra tárházában a sportot, és ebből a helyzetből, számos, egymásra épülő intézkedést hozva érte el, hogy a sport a magyar nemzetnek a nemzettudatot és az egészséget egyaránt előtérbe helyező tényezőjévé vált.

Klebelsberg sportpolitikája olyan gazdag és a hatása olyan óriási, hogy a konferencia hallgatósága egyértelműen úgy érezte, hogy kívánatos lenne a folytatás, a téma továbbgondolása.
A kiállítás 2019. június 16-ig megtekinthető a Klebelsberg Emlékházban.

Letölthető tartalom:

Összefoglalo

Megtekinthető videó:

https://youtu.be/j8HTBonfEwE

Translate »